WYBIERZ JĘZYK:
PL EN
USŁUGIDYSTRYBUCYJNE LOGISTYKA DLAE-COMMERCE USŁUGIMARKETINGOWE DRUKARNIACYFROWA HOSTINGHOMER E-PUBLIKACJE
DRUKARNIA CYFROWA

SPECYFIKACJA

Specyfikacja przygotowania plików do druku:

1. Wszystkie czcionki powinny być osadzone. W przypadku, gdy nie ma takiej możliwości, dopuszcza się konwersję tekstu na krzywe.

2. Wszystkie pliki środka powinny być dostarczone w jednym pliku.

3. Plik środka musi zawierać strony o identycznych wymiarach, obejmujące format netto wraz z ewentualnymi spadami, ujednoliconymi marginesami oraz dodanymi wakatami.

4. Dla plików okładki znaki formatowe powinny znajdować się minimum 5 mm od linii cięcia.

5. Wszelkie istotne elementy graficzne czy tekstowe muszą być oddalone od krawędzi cięcia o minimum 5 mm (margines od krawędzi formatu).

6. Minimalny spad powinien wynosić 3 mm od linii cięcia. Dla plików okładki spad wynosi 5 mm.

7. Tekst drukowany kolorem czarnym powinien mieć włączoną opcję nadrukowania (Overprint). Za elementy w innych kolorach, posiadające atrybut Overprint drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.

8. Składowe koloru tekstu powinny mieć 100% nasycenia, w przeciwnym wypadku pojawi się widoczny raster odpowiadający procentowemu nasyceniu składowych.

9. Prace kolorowe muszą być przygotowane w przestrzeni barwnej CMYK, prace czarno-białe w przestrzeni barwnej Grayscale.

10. Prace, w przypadku których będą użyte inne niż podane w punkcie 9. przestrzenie kolorystyczne (np. RGB, PANTONE), będą automatycznie konwertowane do odpowiednio CMYK lub Grayscale. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za efekt końcowy.

11. W przypadku zadeklarowania w pracy określonej liczby stron kolorowych Klient jest zobowiązany do jednoznacznego wskazania ich liczby.

12. Zalecana minimalna rozdzielczość grafiki wynosi 300 DPI.

13. Kod kreskowy powinien być przygotowany w kolorze czarnym (100% Black) na białym tle. W innym przypadku kody mogą być źle odczytywane przez urządzenia skanujące.

14. Suma pokrycia farb na wydrukach (tzw. Total Ink Limit) nie powinna przekraczać 240%. W przypadku przekroczenia tej wartości pliki będą na maszynie drukującej automatycznie konwertowane do wyżej wymienionego poziomu.

15. Zalecany przez drukarnię Rich Black (tzw. Głęboka czerń) składa się z następujących składowych: Cyan - 60%, Magenta - 40%, Yellow - 40%, Black - 100%.

16. Drukarnia gwarantuje wydruk szarości o poziomie więcej niż 10%.

17. Zalecamy nie załączać do prac profili kolorystycznych (ICC). Drukarnia w procesie przetwarzania zastrzega sobie prawo do ich usunięcia.

18. Prace muszą być zadeklarowane jako pliki kompozytowe.

19. Zalecamy zapis plików PDF w wersji 1.3 (Acrobat 4.0). Do ich przygotowania prosimy używać programu Acrobat Distiller (Adobe PDF).

20. Nazwa pliku powinna umożliwiać jednoznaczną identyfikację pracy. Okładka powinna być zapisana w oddzielnym pliku.

21. Numery ISBN na okładce i w pliku środka powinny być identyczne.

22. Jeśli publikacja zawiera stronę redakcyjną, prosimy o dodanie stopki adresu drukarni:


Druk i oprawa: OSDW Azymut Sp. z o.o.
Łódź, ul. Senatorska 31


W razie braku informacji o druku i oprawie stopka zostanie dodana.

23. Maksymalna dopuszczalna grubość grzbietu wynosi 50 mm.

24. Maksymalny format brutto zadruku okładki (wraz z grzbietem i ewentualnymi skrzydełkami) wynosi 470×320 mm.

25. Tolerancja oprawy wynosi +/- 1 mm.

26. Oprawy twarde z zaokrąglonym grzbietem dla prac zawierających wklejki drukowane na papierze kredowanym nie są realizowane.

27. Ilość stron w bloku przy oprawie szytej to zawsze wielokrotność liczby 4, a przy klejonej liczby 2, 4, 6, lub 8 w zależności od formatu i użytej maszyny.

28. Mogą wystąpić różnice w kolorach w stosunku do wydruków z urządzeń niecertyfikowanych oraz obrazu wyświetlanego na monitorze ze względu na różnice w prezentacji barw i rodzaju podłoża, na którym odbywa się druk, oraz innych czynników mających wpływ na kolorystykę (uszlachetnianie folią błysk/mat).

29. Wzór obliczania szerokości grzbietu okładki w oprawie miękkiej oraz twardej znajduje się w instrukcji przygotowania grzbietu.

30. Drukarnia dołoży wszelkich starań, aby jakość gotowego produktu była zgodna z oczekiwaniami Klienta, niemniej jednak w przypadku dostarczenia plików niezgodnych z powyższą specyfikacją Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za efekt końcowy.

 

Specyfikacje_przygotowania_plikow_do_drukuSpecyfikacja_przygotowania_plikow_do_druku.pdf

 

Instrukcja_przygotowania_grzbietu.pdf

 

MAGAZYN WIRTUALNY

TOP - 7 DNI

 1. Gangsterzy
  K.C. Hiddenstorm
 2. Dorian
  Flaubert A.M.
 3. Ukochane równanie profesora
  Ogawa Yoko
 4. Kasta Granice pokusy
  Litkowiec Kinga, Ana Rose
 5. Nowy układ
  Litkowiec Kinga
 6. Gorączka złotych rybek
  Okamoto Kanoko
 7. Maria Jarema
 8. Gąsienica
  Edogawa Ranpo