WYBIERZ JĘZYK:
PL EN
DYSTRYBUCJALOGISTYKA USŁUGI DLAE-COMMERCE USŁUGIMARKETINGOWE DRUKARNIACYFROWA HOSTINGHOMER E-PUBLIKACJE
Homer

PROCEDURA WDROŻENIA

Procedura wdrożenia


Wdrożenie nowego oprogramowania może wydawać się trudne, skomplikowane i pracochłonne. Strach przed utratą danych i przekonanie o ogromie pracy, które zwykle towarzyszą wprowadzaniu zmian, dodatkowo powstrzymują przed inwestowaniem w nowe, efektywniejsze i bardziej funkcjonalne narzędzia
do zarządzania.
Opracowana przez nas procedura wdrożenia programu księgarskiego HOMER rozwiewa wszystkie powyższe obawy.

 

 

 

Gwarantujemy:

  • analizę przedwykonawczą warunków i wymagań;

  • możliwość przeniesienia posiadanych danych z różnych programów;

  • szkolenia startowe dla pracowników Klienta;

  • testy wdrożeniowe programu;

  • uruchomienie pełnej funkcjonalności programu;

  • serwis i pomoc informatyczną;

  • szkolenia dopasowane do potrzeb księgarni;

  • stałą aktualizację oprogramowania;

  • możliwość udoskonalania oprogramowania poprzez rozszerzanie jego funkcjonalności;

  • atrakcyjną cenę.

 

 

Czas wdrożenia

Ze względu na konieczność dostosowania ostatecznej postaci oprogramowania HOMER do indywidualnych potrzeb Klienta, szybkość wdrożenia systemu zależeć będzie od zakresu jego funkcjonalności, stopnia skomplikowania istniejącej już bazy danych oraz warunków sprzętowych księgarni.
Wdrożenie zostanie wykonane zgodnie z ustalonym wcześniej przez naszych specjalistów indywidualnym harmonogramem.


Przebieg wdrożenia

Każdy projekt rozpoczynamy od dokładnego zapoznania się z Państwa potrzebami. Następnie analizie poddawane są wszystkie działające w Państwa firmie systemy. Na tej podstawie optymalizujemy i konfigurujemy program Homer tak, aby w pełni odpowiadał Państwa wymaganiom.
Każdorazowo przedstawiamy dokładny harmonogram i racjonalne koszty realizacji przedsięwzięcia.
Kolejnym etapem realizacji projektu jest zabezpieczenie posiadanych przez Państwa danych, instalacja nowego systemu, bezpieczna migracja, a na koniec szkolenie dla pracowników korzystających z systemu.


Etapy wdrożenia programu księgarskiego HOMER dla księgarni, która posiada program sprzedażowy:

1. Analiza infrastruktury Księgarni i ustalenie danych technicznych.
2. Współpraca w dostosowaniu infrastruktury do wymagań programu Homer; instalacja programów pomocniczych.
3. Wstępne pobranie bazy danych ze starego programu.
4. Konwersja bazy danych do wymagań Homera.
5. Sprawdzenie poprawności danych.
6. Ostateczna konwersja danych.
7. Wgranie bazy i uruchomienie programu.
8. Szkolenie.
9. Start produktywny programu.


Etapy wdrożenia programu księgarskiego HOMER dla księgarni, która nie posiadała programu sprzedażowego:

1. Analiza infrastruktury Księgarni i ustalenie danych technicznych.
2. Współpraca w dostosowaniu infrastruktury do wymagań programu Homer; instalacja programów pomocniczych.
3. Pomoc w uzupełnianiu kartotek.
4. Szkolenie.
5. Start produktywny programu.