WYBIERZ JĘZYK:
PL EN
DYSTRYBUCJALOGISTYKA USŁUGI DLAE-COMMERCE USŁUGIMARKETINGOWE DRUKARNIACYFROWA HOSTINGHOMER E-PUBLIKACJE
DRUKARNIA CYFROWA

SPECYFIKACJA

Specyfikacja przygotowania plików do druku:

1. Wszystkie czcionki powinny być osadzone. W przypadku, gdy nie ma takiej możliwości, dopuszcza się konwersję tekstu na krzywe.

2. Wszystkie pliki środka powinny być dostarczone w jednym pliku.

3. Plik środka musi zawierać strony o identycznych wymiarach, obejmujące format netto wraz z ewentualnymi spadami, ujednoliconymi marginesami oraz dodanymi wakatami.

4. Dla plików okładki znaki formatowe powinny znajdować się minimum 5 mm od linii cięcia.

5. Wszelkie istotne elementy graficzne czy tekstowe muszą być oddalone od krawędzi cięcia o minimum 5 mm (margines od krawędzi formatu).

6. Minimalny spad powinien wynosić 3 mm od linii cięcia. Dla plików okładki spad wynosi 5 mm.

7. Tekst drukowany kolorem czarnym powinien mieć włączoną opcję nadrukowania (Overprint). Za elementy w innych kolorach, posiadające atrybut Overprint drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.

8. Składowe koloru tekstu powinny mieć 100% nasycenia, w przeciwnym wypadku pojawi się widoczny raster odpowiadający procentowemu nasyceniu składowych.

9. Prace kolorowe muszą być przygotowane w przestrzeni barwnej CMYK, prace czarno-białe w przestrzeni barwnej Grayscale.

10. Prace, w przypadku których będą użyte inne niż podane w punkcie 9. przestrzenie kolorystyczne (np. RGB, PANTONE), będą automatycznie konwertowane do odpowiednio CMYK lub Grayscale. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za efekt końcowy.

11. W przypadku zadeklarowania w pracy określonej liczby stron kolorowych Klient jest zobowiązany do jednoznacznego wskazania ich liczby.

12. Zalecana minimalna rozdzielczość grafiki wynosi 300 DPI.

13. Kod kreskowy powinien być przygotowany w kolorze czarnym (100% Black) na białym tle. W innym przypadku kody mogą być źle odczytywane przez urządzenia skanujące.

14. Suma pokrycia farb na wydrukach (tzw. Total Ink Limit) nie powinna przekraczać 240%. W przypadku przekroczenia tej wartości pliki będą na maszynie drukującej automatycznie konwertowane do wyżej wymienionego poziomu.

15. Zalecany przez drukarnię Rich Black (tzw. Głęboka czerń) składa się z następujących składowych: Cyan - 60%, Magenta - 40%, Yellow - 40%, Black - 100%.

16. Drukarnia gwarantuje wydruk szarości o poziomie więcej niż 10%.

17. Zalecamy nie załączać do prac profili kolorystycznych (ICC). Drukarnia w procesie przetwarzania zastrzega sobie prawo do ich usunięcia.

18. Prace muszą być zadeklarowane jako pliki kompozytowe.

19. Zalecamy zapis plików PDF w wersji 1.3 (Acrobat 4.0). Do ich przygotowania prosimy używać programu Acrobat Distiller (Adobe PDF).

20. Nazwa pliku powinna umożliwiać jednoznaczną identyfikację pracy. Okładka powinna być zapisana w oddzielnym pliku.

21. Numery ISBN na okładce i w pliku środka powinny być identyczne.

22. Jeśli publikacja zawiera stronę redakcyjną, prosimy o dodanie stopki adresu drukarni:


Druk i oprawa: OSDW Azymut Sp. z o.o.
Łódź, ul. Senatorska 31


W razie braku informacji o druku i oprawie stopka zostanie dodana.

23. Maksymalna dopuszczalna grubość grzbietu wynosi 50 mm.

24. Maksymalny format brutto zadruku okładki (wraz z grzbietem i ewentualnymi skrzydełkami) wynosi 470×320 mm.

25. Tolerancja oprawy wynosi +/- 1 mm.

26. Oprawy twarde z zaokrąglonym grzbietem dla prac zawierających wklejki drukowane na papierze kredowanym nie są realizowane.

27. Ilość stron w bloku przy oprawie szytej to zawsze wielokrotność liczby 4, a przy klejonej liczby 2, 4, 6, lub 8 w zależności od formatu i użytej maszyny.

28. Mogą wystąpić różnice w kolorach w stosunku do wydruków z urządzeń niecertyfikowanych oraz obrazu wyświetlanego na monitorze ze względu na różnice w prezentacji barw i rodzaju podłoża, na którym odbywa się druk, oraz innych czynników mających wpływ na kolorystykę (uszlachetnianie folią błysk/mat).

29. Wzór obliczania szerokości grzbietu okładki w oprawie miękkiej oraz twardej znajduje się w instrukcji przygotowania grzbietu.

30. Drukarnia dołoży wszelkich starań, aby jakość gotowego produktu była zgodna z oczekiwaniami Klienta, niemniej jednak w przypadku dostarczenia plików niezgodnych z powyższą specyfikacją Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za efekt końcowy.

 

Specyfikacje_przygotowania_plikow_do_drukuSpecyfikacja_przygotowania_plikow_do_druku.pdf

 

Instrukcja_przygotowania_grzbietu.pdf

 

MAGAZYN WIRTUALNY

TOP - 7 DNI

 1. #Mama i tata dadzą radę
  Mirzyńska Lucyna
 2. Będę tu z tobą
  Fijałkowski Robert D.
 3. 12 życiowych zasad
  Peterson Jordan B.
 4. Kabalista
  Mróz Remigiusz
 5. Przyjdź Panie Jezu kolor biały
  Groń Stanisław
 6. Nikt nie odpisuje
  Jang Eun-jin
 7. Siła nawyku
  Duhigg Charles
 8. Despite Your (im)perfections Dotrzymaj złożonej mi obietnicy
  Łabęcka Marta