Nasza wyłączność: Wydawnictwo Żywosłowie

Tylko u nas! Wydawnictwo Żywosłowie dołącza do grona ponad 70 wydawców dostępnych na wyłączność w ofercie OSDW Azymut.

Wydawnictwo Żywosłowie

„Żywosłowie. wydawnictwo” powstało z inicjatywy Dariusza Kosińskiego i Katarzyny Woźniak-Shukur, jako rozwinięcie i poszerzenie działalności pracowni przekładu „żywosłowie”, założonej dwanaście lat temu przez Katarzynę Woźniak-Shukur. To inicjatywa, której zasadniczym celem jest wprowadzenie na rynek różnego rodzaju książek, które przyczynią się do poszerzenia wiedzy o teatrze i innych sztukach przedstawieniowych, pogłębienia świadomości ich społecznej roli oraz ożywienia dyskusji nad performatywnymi aspektami kultury, życia społecznego i indywidualnego. Wychodząc od specyficznie rodzimego sposobu rozumienia i praktykowania tego, co zwykło nazywać się „teatrem”, chcemy uczynić szeroko rozumiane przedstawienia przedmiotem refleksji humanistycznej podejmującej najważniejsze wyzwania współczesności. 

Na linii tej tradycji znajdują się poszukiwania i dokonania artystów, którzy są dla nas, twórców wydawnictwa „żywosłowie” szczególnie ważni: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, Jerzego Grotowskiego.

Skoro żywosłowie to słowo skuteczne, to w obszar naszych zainteresowań włączamy także przedstawienia pozaartystyczne – kulturowe, społeczne i polityczne. Będziemy więc publikować książki indywidualne i zbiorowe dotyczące sztuk przedstawieniowych i przedstawieniowych aspektów życia społecznego, w pierwszej kolejności, ale nie wyłącznie – polskiego. Zajmować się będziemy zarówno przeszłością, jak i współczesnością, zachowując nieodmiennie perspektywę dzisiejszych pytań, wyzwań, potrzeb i wątpliwości. 

„Żywosłowie. wydawnictwo” nie jest przedsiębiorstwem, ale przedsięwzięciem. Zostało stworzone przez ludzi, którzy nie mają na celu ani zysku, ani kariery; nie narzekają też na brak zajęcia. Jest próbą otwarcia przestrzeni przecinającej podziały wyznaczane przez dyscypliny, ideologie i projekty polityczne. Zaproszeniem do własnego pokoju polskiej kultury przedstawieniowej.