Brak okładki Zbiór karny Plus 2021
Wolters Kluwer
cena det. 89.00 zł
Brak okładki Zbiór cywilny PLUS 2021
Wolters Kluwer
cena det. 89.00 zł
Brak okładki Prawa i wolności w stanie epidemii
Trociuk Stanisław
Wolters Kluwer
cena det. 49.00 zł
Brak okładki Prawo administracyjne Zbiór przepisów
Wolters Kluwer
cena det. 69.00 zł
Brak okładki Prawo cywilne Zbiór przepisów
Wolters Kluwer
cena det. 69.00 zł
Brak okładki Kodeks pracy Komentarz
Jaśkowski Kazimierz, Maniewska Eliza
Wolters Kluwer
cena det. 239.00 zł
Brak okładki Skradziona kultura
Grzybczyk Katarzyna
Wolters Kluwer
cena det. 59.00 zł
Brak okładki Jak uniknąć ryzyka odpowiedzialności podatkowej
Wolters Kluwer
cena det. 149.00 zł
Brak okładki Instytucje i prawo Unii Europejskiej
Barcz Jan, Górka Maciej, Wyrozumska Anna
Wolters Kluwer
cena det. 69.00 zł
Brak okładki Prawo konstytucyjne Pytania i odpowiedzi
Granat Mirosław
Wolters Kluwer
cena det. 69.00 zł
Brak okładki Kodeks karny ze schematami
Sitarz Olga
Wolters Kluwer
cena det. 25.90 zł
Brak okładki Apelacja w postępowaniu cywilnym
Ereciński Tadeusz
Wolters Kluwer
cena det. 139.00 zł
Brak okładki Sztuka manipulacji
Stelmach Jerzy
Wolters Kluwer
cena det. 49.00 zł
Brak okładki Postępowanie karne Testy
Kowalski Sebastian, Osiak-Krynicka Katarzyna, Staszak Alfred, Włodkowski Olaf
Wolters Kluwer
cena det. 39.00 zł
Brak okładki Prawo handlowe Zbiór przepisów
Wolters Kluwer
cena det. 69.00 zł
Brak okładki Postępowanie cywilne Sprawa o podział majątku wspólnego
Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz
Wolters Kluwer
cena det. 119.00 zł
Brak okładki Prawo gospodarcze i handlowe
Wolters Kluwer
cena det. 69.00 zł

Wiosna Rabatów! Festiwal Czytania i Zabawy

<< POWRÓT DO STRONY FESTIWALU

Brak okładki Wprowadzenie do logiki dla prawników
Nawrot Oktawian
Wolters Kluwer
cena det. 69.00 zł
Brak okładki Kryminalistyka
Hanausek Tadeusz
Wolters Kluwer
cena det. 49.00 zł
Brak okładki Ochrona danych osobowych a prawo do informacji publicznej
Kamińska Irena, Rozbicka-Ostrowska Mirosława
Wolters Kluwer
cena det. 99.00 zł
Brak okładki VAT Komentarz
Bartosiewicz Adam
Wolters Kluwer
cena det. 329.00 zł
Brak okładki Nabycie akcji zdematerializowanych od nieuprawnionego
Godlewski Michał
Wolters Kluwer
cena det. 129.00 zł
Brak okładki Akty prawa miejscowego dotyczące pomocy społecznej
Wilk Jakub
Wolters Kluwer
cena det. 59.00 zł
Brak okładki Zgoda wodnoprawna
Korzeniowski Piotr
Wolters Kluwer
cena det. 119.00 zł
Brak okładki Fascynujące ścieżki filozofii prawa 2
Wolters Kluwer
cena det. 59.00 zł
Brak okładki Prawo medyczne w ochronie zdrowia MERITUM
Wolters Kluwer
cena det. 199.00 zł
Brak okładki Zarządzanie zasobami ludzkimi
Armstrong Michael,Taylor Stephen
Wolters Kluwer
cena det. 189.00 zł
Brak okładki Zakaz nadużycia praw procesowych
Kamieński Grzegorz
Wolters Kluwer
cena det. 99.00 zł
Brak okładki Wstęp do prawoznawstwa
Nowacki Józef, Tobor Zygmunt
Wolters Kluwer
cena det. 59.00 zł
Brak okładki Usuwanie odpadów
Górski Marek
Wolters Kluwer
cena det. 99.00 zł
Brak okładki Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz
Dolnicki Bogdan
Wolters Kluwer
cena det. 199.00 zł
Brak okładki Wpływ sytuacji kryzysowych na stosunki cywilnoprawne
Kondek Jędrzej Maksymilian
Wolters Kluwer
cena det. 129.00 zł
Brak okładki Rozstrzygnięcia sądowe w postępowaniu cywilnym
Wolters Kluwer
cena det. 149.00 zł
Brak okładki Przygotowana likwidacja Praktyczny poradnik
Kosmal Robert, Kwiatkowski Dariusz
Wolters Kluwer
cena det. 99.00 zł

WYDAWNICTWO WOLTERS KLUWER

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ OFERTY WYDAWCY >>

Brak okładki
Prawo o ruchu drogowym
Wolters Kluwer
cena det. 27.90 zł
Brak okładki
Audyt
Dobrowolski Zbysław
Wolters Kluwer
cena det. 99.00 zł
Brak okładki
Kryminalistyka
Goc Mieczysław, Gruza Ewa, Moszczyński Jarosław
Wolters Kluwer
cena det. 79.00 zł
Brak okładki
Postępowanie administacyjne i sądowoadministracyjne
Adamiak Barbara, Borkowski Janusz
Wolters Kluwer
cena det. 79.00 zł
Brak okładki
Ustawa o kuratorach sądowych Komentarz
Stasiak Krzysztof
Wolters Kluwer
cena det. 149.00 zł
Brak okładki
Metodyka sporządzania pism procesowych
Cempura Aleksandra, Kasolik Anna
Wolters Kluwer
cena det. 179.00 zł
Brak okładki
Prawo pracy Zbiór przepisów
Wolters Kluwer
cena det. 69.00 zł
Brak okładki
Proces karny
Kremens Karolina, Nowicki Krzysztof, Skorupka Jerzy
Wolters Kluwer
cena det. 89.00 zł
Brak okładki
Prawo konstytucyjne Testy pytania i odpowiedzi
Florczak-Wątor Monika
Wolters Kluwer
cena det. 29.00 zł
Brak okładki
Zamówienia publiczne Wzory pism i dokumentów
Marcjoniak Ewa
Wolters Kluwer
cena det. 199.00 zł
Brak okładki
Kontrakty menedżerskie i inne umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy.
Gujski Waldemar, Zdebiak Dawid Jakub
Wolters Kluwer
cena det. 199.00 zł
Brak okładki
Media w erze cyfrowej
Wolters Kluwer
cena det. 129.00 zł
Brak okładki
Polskie prawo konstytucyjne
Garlicki Leszek
Wolters Kluwer
cena det. 75.00 zł
Brak okładki
Ilustrowane prawo autorskie
Markiewicz Ryszard
Wolters Kluwer
cena det. 125.00 zł
Brak okładki
Prawo administracyjne
Zimmermann Jan
Wolters Kluwer
cena det. 69.00 zł
Brak okładki
Rozwód czy separacja?
Hetman-Krajewska Joanna
Wolters Kluwer
cena det. 59.00 zł
Brak okładki
Quo vadit processus criminalis?
Małolepszy Amadeusz, Olszewski Radosław
Wolters Kluwer
cena det. 199.00 zł
Brak okładki
Dobre relacje w szkole
Boszczyk Natalia
Wolters Kluwer
cena det. 49.00 zł
Brak okładki
Zobowiązania Część szczegółowa
Brzozowski Adam, Jastrzębski Jacek, Kaliński Maciej, Kocot Wojciech J., Skowrońska-Bocian Elżbieta
Wolters Kluwer
cena det. 69.00 zł
Brak okładki
Nowelizacja postępowania cywilnego
Białecki Marcin, Kotas-Turoboyska Sławomira, Manikowski Filip, Szczepanowska Elżbieta
Wolters Kluwer
cena det. 149.00 zł
Brak okładki
Powództwo oczywiście bezzasadne Art. 191[1] k.p.c.
Błaszczak Łukasz
Wolters Kluwer
cena det. 149.00 zł
Brak okładki
Szkolne prawo pracy
Konarska Teresa
Wolters Kluwer
cena det. 49.00 zł
Brak okładki
Struktura zmodyfikowanych typów przestępstw
Brzezińska Joanna
Wolters Kluwer
cena det. 129.00 zł
Brak okładki
Prawo administracyjne
Jagielski Jacek, Wierzbowski Marek
Wolters Kluwer
cena det. 79.00 zł
Brak okładki
Profilowanie kryminalistyczne
Lach Bogdan
Wolters Kluwer
cena det. 99.00 zł
Brak okładki
Polskie prawo konstytucyjne
Wolters Kluwer
cena det. 69.00 zł
Brak okładki
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
Góralczyk Wojciech, Sawicki Stefan
Wolters Kluwer
cena det. 69.00 zł
Brak okładki
Powszechna dematerializacja akcji
Michalski Marek, Dąbrowska Justyna
Wolters Kluwer
cena det. 129.00 zł
Brak okładki
Prawo karne materialne
Wolters Kluwer
cena det. 79.00 zł
Brak okładki
Kodeks spółek handlowych ze schematami
Zamojski Łukasz
Wolters Kluwer
cena det. 23.90 zł
Brak okładki
Protokół dyplomatyczny etykieta i zasady savoir-vivre'u
Modrzyńska Joanna
Wolters Kluwer
cena det. 69.00 zł
Brak okładki
System Prawa Medycznego Tom 3
Dukiet-Nagórska Teresa, Liszewska Agnieszka
Wolters Kluwer
cena det. 299.00 zł
Brak okładki
Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami
Wolters Kluwer
cena det. 59.00 zł
Brak okładki
Polski proces karny
Wolters Kluwer
cena det. 79.00 zł
Brak okładki
Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem
Błoński Michał
Wolters Kluwer
cena det. 169.00 zł
Brak okładki
Prawo własności przemysłowej Komentarz
Wolters Kluwer
cena det. 299.00 zł
Brak okładki
Prawo nieruchomości Zbiór przepisów
Wolters Kluwer
cena det. 49.00 zł
Brak okładki
Kodeks karny skarbowy Komentarz
Wolters Kluwer
cena det. 269.00 zł
Brak okładki
Negocjacje i mediacje w sferze publicznej
Tabernacka Magdalena
Wolters Kluwer
cena det. 69.00 zł
Brak okładki
Prawo pracy
Liszcz Teresa
Wolters Kluwer
cena det. 75.00 zł
Brak okładki
Prawo nowych technologii
Wolters Kluwer
cena det. 149.00 zł
Brak okładki
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 2
Wolters Kluwer
cena det. 199.00 zł
Brak okładki
Kompetencje XXI wieku
Lamri Jeremy
Wolters Kluwer
cena det. 49.00 zł
Brak okładki
Mobbing, dyskryminacja, molestowanie
Marciniak Jarosław
Wolters Kluwer
cena det. 69.00 zł
Brak okładki
Nakładanie administracyjnych kar pieniężnych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
Abu Gholeh Magdalena, Kuźnicka-Błaszkowska Dominika
Wolters Kluwer
cena det. 99.00 zł
Brak okładki
Prawo międzynarodowe publiczne
Bierzanek Remigiusz, Symonides Janusz
Wolters Kluwer
cena det. 59.00 zł
Brak okładki
Rozwiń skrzydła
Rosenberg Merrick, Silvert Daniel
Wolters Kluwer
cena det. 39.00 zł
Brak okładki
Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych
Dziadek Krzysztof
Wolters Kluwer
cena det. 129.00 zł
Brak okładki
Prawo ochrony środowiska
Rakoczy Bartosz, Wierzbowski Błażej
Wolters Kluwer
cena det. 59.00 zł
Brak okładki
Prawa zwierząt
Kuszlewicz Karolina
Wolters Kluwer
cena det. 39.00 zł
Brak okładki
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym
Dziomdziora Wojciech
Wolters Kluwer
cena det. 49.00 zł
Brak okładki
System podatkowy
Wolański Robert
Wolters Kluwer
cena det. 69.00 zł
Brak okładki
Prawo zamówień publicznych Komentarz
Gawrońska-Baran Andrzela, Wiktorowska Ewa, Wiktorowski Adam, Wójcik Paweł
Wolters Kluwer
cena det. 259.00 zł
Brak okładki
Kontrola zarządcza jednostek sektora finansów publicznych
Fleszer Dorota
Wolters Kluwer
cena det. 129.00 zł
Brak okładki
Zarządzanie drogami publicznymi i realizacja inwestycji drogowych
Bursztynowicz Michał
Wolters Kluwer
cena det. 129.00 zł
Brak okładki
Prawo konstytucyjne Kazusy
Wolters Kluwer
cena det. 39.00 zł
Brak okładki
Prawo rzeczowe Zarys wykładu
Brzozowski Adam, Kocot Wojciech J., Opalski Wiesław
Wolters Kluwer
cena det. 69.00 zł
Brak okładki
Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników
Sidor-Rządkowska Małgorzata
Wolters Kluwer
cena det. 59.00 zł
Brak okładki
Ustawa o lasach Komentarz
Danecka Daria, Radecki Wojciech
Wolters Kluwer
cena det. 199.00 zł
Brak okładki
Prawo karne skarbowe
Sawicki Janusz, Skowronek Grzegorz
Wolters Kluwer
cena det. 69.00 zł
Brak okładki
Wiktymologia
Bieńkowska Ewa
Wolters Kluwer
cena det. 79.00 zł