Nasza wyłączność: Centrum badań nad Zagładą Żydów

Tylko u nas! Centrum badań nad Zagładą Żydów dołącza do grona ponad 70 wydawców dostępnych na wyłączność w ofercie OSDW Azymut.

Centrum badań nad Zagładą Żydów

Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Powstało, aby rozszerzyć możliwości działania i spektrum prowadzonych aktywności. Skupia osoby chcące aktywnie włączyć się w proces badania i upowszechniania wiedzy o Zagładzie, a także zwalczaniu stereotypów i głęboko zakorzenionych uprzedzeń.

Centrum:
Powstało w 2 lipca 2003 r., na mocy rozporządzenia Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, prof. Henryka Domańskiego.

Celem Centrum jest skupianie i rozwój interdyscyplinarnego środowiska osób zajmujących się Zagładą Żydów w czasie II wojny światowej w różnorodnych aspektach: historycznym, socjologicznym, psychologicznym, literaturoznawczym, antropologicznym.

Do zespołu Centrum należą osoby, które swoich miejscach pracy i środowiskach zajmują się – od niedawna, od lat kilku lub kilkunastu – problematyką Zagłady. Potrzeba powołania Centrum zrodziła się ze wspólnych spotkań i dyskusji poświęconych problemom prowadzonych przez nas własnych badań.

W polskich archiwach wciąż znajduje się wiele nieznanych dokumentów, niewykorzystanych świadectw i relacji, które warto poznać, opracować i wprowadzić do światowego obiegu naukowego. Współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się problematyką Zagłady utrudnia brak polskiego środka akademickiego, który zajmowałby się wyłącznie tą tematyką. Stąd inicjatywa powołania Centrum Badań nad Zagładą Żydów.