Nasza wyłączność: Fundacja Będziem Polakami

Tylko u nas! Fundacja Będziem Polakami dołącza do grona ponad 70 wydawców dostępnych na wyłączność w ofercie OSDW Azymut.

Fundacja Będziem Polakami

Propagujemy umiłowanie prawdy, która jest obiektywna i świadomości, że trudności z ustaleniem prawdy nie są podstawą do wyciągania wnioski o jej relatywności, lecz wynikają z ograniczeń tkwiących w człowieku. Krzewimy umiejętność czerpania tego co dobre i skuteczne z polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego i uczymy jak rozpoznawać błędy, by ich nie powtarzać. Bliskie są nam idee libertariańskie, konserwatywne i chrześcijańskie i te szczególnie propagujemy.