Nasza wyłączność: Instytut Studiów Podatkowych

Tylko u nas! Instytut Studiów Podatkowych dołącza do grona ponad 70 wydawców dostępnych na wyłączność w ofercie OSDW Azymut.

Instytut Studiów Podatkowych

Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych powstało w 1996 roku i jako jedno ze swoich zadań statutowych wskazuje upowszechnianie wiedzy z dziedziny nauk prawnych, a w szczególności prawa podatkowego. Wydawnictwo znajduje się w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe). Wydawnictwo posiada w swoim dorobku blisko 300 książek z serii wydawniczej „Prawo podatkowe” w tym monografii naukowych, komentarzy i podręczników. Tematyka jaką podejmują publikacje Wydawnictwa ISP to zagadnienia z zakresu nauk prawnych, a w szczególności prawa finansowego i podatkowego. Realizacja zadań w tej specjalizacji tematycznej zaspakaja potrzeby zarówno nauki jak i praktyków prawa podatkowego. Dzięki współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck książki naszego Wydawnictwa, a zwłaszcza Komentarze do prawa podatkowego są dostępne w Systemie Informacji Prawnej Legalis.

W odpowiedzi na zainteresowania naszych Czytelników coraz bardziej znaczące miejsce w dorobku Wydawnictwa zajmuje publicystyka historyczna, czego dobitnym przykładem jest już dziesiąty tom z cyklu „Polska – Rosja”.

Wydawnictwo ISP jest również wydawcą czasopisma naukowego „Doradztwo podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” . Jest to specjalistyczne czasopismo naukowe traktujące o najważniejszych i problematycznych zagadnieniach podatkowych. Miesięcznik Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów o numerze ISSN 1427-2008 (elektroniczna wersja miesięcznika posiada numer ISSN 2449-7584) ukazuje się w niezmienionej formie od 1996 roku. Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+). Za publikację na łamach „Doradztwa Podatkowego Biuletynu Instytutu Studiów Podatkowych” Autor otrzymuje 70 pkt.(zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Nauki z 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów). Biuletyn jest uznanym periodykiem, wysoko ocenianym przez specjalistów podatkowych, a tezy artykułów w nim publikowanych są bardzo często powoływane w wyrokach sądów administracyjnych, a także cytowane w Systemach Informacji Prawnej. W formie elektronicznej wydawane są od wielu lat cotygodniowy „Serwis Doradztwa Podatkowego” oraz „Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP” dostępne w otwartej formule, będące dodatkami do naszego miesięcznika.