Nasza wyłączność: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

Tylko u nas! WydawnictwoWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku dołącza do grona ponad 70 wydawców dostępnych na wyłączność w ofercie OSDW Azymut.

Wydawnictwo Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

Do głównych zadań Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów. Ponadto instytucja sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią samorządowych bibliotek publicznych w województwie pomorskim. Biblioteka prowadzi również działalność edukacyjną, kulturalną, a także wydawniczą.