Nasza wyłączność: Wydawnictwo Prawnicze Egzaminy Zawodowe

Tylko u nas! Wydawnictwo Prawnicze Egzaminy Zawodowe dołącza do grona ponad 70 wydawców dostępnych na wyłączność w ofercie OSDW Azymut.

Wydawnictwo Prawnicze Egzaminy Zawodowe

Wydawnictwo Prawnicze Egzaminy Zawodowe powstało dążąc do zaspokojenia potrzeb Kandydatów na Aplikantów i Aplikantów związanych z przystąpieniem do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze i egzaminów zawodowych. W zasobach publikacji Wydawnictwa znajdują się zarówno pozycje merytoryczne, opracowania materiałów do nauki, jak i planery porządkujące proces przygotowania do egzaminów. Celem Wydawnictwa jest odpowiadanie na bieżące potrzeby Aplikantów i Kandydatów na Aplikantów i w tym celu Wydawnictwo rozwija dotychczasowy nurt publikacji, a także poszukuje dalszych możliwości uporządkowania i ułatwienia procesu nauki i przygotowania do zawodów prawniczych.