Nasza wyłączność: Wydawnictwo Scholar

Tylko u nas! Wydawnictwo Scholar dołącza do grona ponad 70 wydawców dostępnych na wyłączność w ofercie OSDW Azymut.

Wydawnictwo Scholar

Wydawnictwo Naukowe Scholar zostało założone w 1991 roku przez Jacka Raciborskiego, który kieruje nim do chwili obecnej. Funkcję wiceprezesa pełni Hanna Raciborska. Redaktorem naczelnym Wydawnictwa jest Łukasz Żebrowski. Na dorobek oficyny składa się już ponad 1600 tytułów, przede wszystkim z socjologii, psychologii, stosunków międzynarodowych i nauk politycznych, regionalistyki, filozofii, historii, prawa i ekonomii.