Nasza wyłączność: Wydawnictwo WasPos

Tylko u nas! Wydawnictwo WasPos dołącza do grona ponad 70 wydawców dostępnych na wyłączność w ofercie OSDW Azymut.

Wydawnictwo WasPos

Nasza misja wydawnicza zrodziła się w 2018 roku – z pasji; z milionów przeczytanych stronic i z wielu lat gromadzenia książek najrozmaitszych gatunków i konwencji. To właśnie doświadczenie czytelnicze pomaga nam dzisiaj w nawiązywaniu kompleksowej współpracy z pisarzami. Nasi autorzy zresztą wnoszą duży wkład w filozofię wydawnictwa. Ich indywidualna wrażliwość literacka na bieżąco przyczynia się do kształtowania naszych standardów, które nieustająco staramy się podnosić, tak aby sukcesywnie osiągać coraz bardziej atrakcyjne i satysfakcjonujące efekty czytelnicze.