Nasza wyłączność: Wydawnictwo Wimana

Tylko u nas! Wydawnictwo Wimana dołącza do grona ponad 70 wydawców dostępnych na wyłączność w ofercie OSDW Azymut.

Wydawnictwo Wimana

Na teraźniejszość każdego z nas składa się szeroko pojęta przeszłość, zarówno w sensie historycznym, jak i nabytych doświadczeń życiowych, oraz przyszłość w aspekcie planów i wizji, które są motorem naszych działań w teraźniejszości.

Odzwierciedleniem takiego spojrzenia jest proponowana Czytelnikom tematyka naszego wydawnictwa od sięgających starożytności książek historycznych po wybiegającą w przyszłość literaturę fantastycznonaukową.

WIMANA to nazwa naszego wydawnictwa. Wimany w starożytnych księgach hinduizmu oznaczały pojazdy, w których przybywali bogowie z odległych rejonów Wszechświata na Ziemię, by pouczać ludzi i wpływać na przyspieszanie ich rozwoju cywilizacyjnego. Ponieważ do wiman odwołują się zarówno badacze starożytności jak i pisarze sf, uznaliśmy, że nazwa ta stanowić będzie swoistą klamrę spinającą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.