Oficyna wydawnicza RYTM

RYTM w gronie ponad 400 oficyn dostępnych w ofercie Azymutu.

Oficyna wydawnicza RYTM

Edytor książek dotyczących historii najnowszej i współczesnej: dokumentów źródłowych, monografii, biografii, pamiętników, wspomnień. Oficyna publikuje również encyklopedie, słowniki i leksykony, poradniki, książki dla dzieci i młodzieży, powieści historyczne, literaturę piękną i sensacyjną. Za swoją działalność wydawniczą otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in. Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medal Okolicznościowy IV Wieki Stołeczności Warszawy przyznany przez Prezydenta m.st. Warszawy, Medal „PRO MEMORIA”, Dyplom „Warszawskiej Premiery Literackiej”, Nagrody „Polityki”, „Przeglądu Wschodniego”, Varsavianów, im. Profesora Jerzego Skowronka, im. Profesora Jerzego Łojka, im. Jana Długosza. Jest trzydziestokrotnym laureatem Nagrody Historycznej KLIO.

Chcesz dołączyć do grona wydawców dystrybuowanych przez Azymut? Jesteś zainteresowany naszymi usługami dla rynku wydawniczego? Zajrzyj do podstrony Dla wydawcy.