Wydawnictwo Nowej Konfederacji

Wydawnictwo Nowej Konfederacji w gronie ponad 400 oficyn dostępnych w ofercie Azymutu.

Wydawnictwo Nowej Konfederacji

Wydawnictwo Nowej Konfederacji zostało założone w 2020 r. przez Fundację Nowa Rzeczpospolita i działa w synergii z thinkzinem Nowa Konfederacja: https://nowakonfederacja.pl/.

Specjalizuje się w wydawaniu literatury popularnonaukowej, a przede wszystkim zajmuje się tamatyką taką jak geopolityka, relacje międzynarodowe, obronność, polityki publiczne, kwestie ustrojowe, gospodarcze, prawo, legislacja i sądownictwo. Wydawnictwo Nowej Konfederacji specajlizuje się również w wydawaniu tłumaczeń ambitnych, znanych na świecie badaczy i publicystów. Celem wydawnictwa jest szerzenie wiedzy o ważnych społecznie tematach w przystępnej formie, realizujemy to np. w serii wywiadów rzek: Dialogi Międzyepoki, w której znane osobistości życia politycznego, społecznego odpowiadają na pytania dociekliwych autorów.

Książki wydawane nakładem Wydawnictwa Nowej Konfederacji to odpowiedź na rosnące zainteresowanie sytuacją geopolityczną i sprawami międzynarodowymi.

Chcesz dołączyć do grona wydawców dystrybuowanych przez Azymut? Jesteś zainteresowany naszymi usługami dla rynku wydawniczego? Zajrzyj do podstrony Dla wydawcy.